jquery弹出层插件-jquery alert v1.2(原创)

随着web2.0的发展,传统的页面交互技术已经不能满足人们更加苛刻的交互体验,你是否还在为网易邮箱完美的页面交互技术而感叹,为QQ邮箱的简单易用而自叹不如?其实,术业有专攻,我们只是一个人承担的工作太多太杂,没有那么多的时间、公司也没那么多的人力、物力成本而已。

我在大量的项目实践中,总结、开发出了此款jquery弹出层插件-jQuery Alert V1.2,该插件包括了六种类型的基本交互,确定型、确定/取消型、输入型、嵌入页面型、选择交互型、HTML片段型,我想已经能满足你所有的交互形式。该插件页面文档类型推荐使用<!DOCTYPE html>,毕竟要为html5考虑吧!

jQuery Alert V1.2特征:

1、完全基于jquery实现,有良好的扩展基础

2、全CSS定制样式,和你的页面完美融合

3、完美兼容主流浏览器,充分考虑到文档类型

4、使用简单,易于回调

5、可拖动,可定义插件样式、遮罩样式、偏移位置、按钮文本等

下载地址:点击下载jquery.alert.v1.2

需要的朋友,留下正确的邮箱,系统自动发送解压密码!

最新评论:

no.96391 196744034 222.209.34.236 2019-07-15 09:32

密码,谢谢

no.84188 549358728 222.209.148.48 2019-06-12 10:55

感觉很不错!

no.84167 ericlin_zh 113.76.21.115 2019-06-12 09:50

xxxxxxx

no.78240 182395246 61.139.79.226 2019-05-29 14:24

mima?

no.72512 3097679773 61.158.152.234 2019-05-16 15:39

密码

no.14433 lys0217lys 119.145.111.131 2018-07-06 16:32

111111111

no.14432 lys0217lys 119.145.111.131 2018-07-06 16:31

密码。、。。。

no.14100 support 5.188.211.13 2018-05-12 14:16

C5o25V https://www.genericpharmacydrug.com

no.13775 1690766020 125.69.125.175 2018-04-05 00:37

no.13774 1690766020 125.69.125.175 2018-04-05 00:37

密码多少啊

no.13602 1061524611 221.216.191.170 2018-03-26 10:34

no.13601 1061524611 221.216.191.170 2018-03-26 10:30

no.13171 akqq261812410 119.123.247.74 2018-01-21 23:28

谢谢 密码谢谢

no.13149 support 5.188.211.21 2018-01-08 06:27

OZRaiQ https://goldentabs.com/

no.13051 528364410 121.225.38.103 2017-11-06 11:23

求密码,这个怎么用

no.12852 424211400 125.34.54.0 2017-08-11 11:37

密码

no.12611 1943420238 218.13.57.202 2017-07-10 11:06

谢谢!

no.12609 4982624540 222.249.224.26 2017-06-24 11:57

求密码,,,,,谢谢

no.12608 453010911 58.20.20.15 2017-06-23 12:04

求密码

no.12607 243016413 183.14.133.76 2017-06-21 17:18

楼主密码多少啊

no.12606 243016413 183.14.133.76 2017-06-21 17:17

谢谢楼主

no.12605 1083591494 123.113.216.240 2017-06-19 13:52

求密码

no.12604 746138123 219.143.174.56 2017-06-02 18:13

求密码

no.12603 746138123 219.143.174.56 2017-06-02 17:56

xiexie louzhu

no.12601 1481884060 113.88.235.9 2017-05-04 17:04

mima

no.12600 1989224888 222.247.45.122 2017-04-25 11:02

解压码是多少 请发我一下 谢谢

no.12599 979530987 114.141.166.122 2017-04-14 11:22

我发过了吗?

no.12598 979530987 114.141.166.122 2017-04-14 11:21

谢谢!

no.12596 97331771 36.40.39.54 2017-03-31 17:29

mima

no.12595 664730276 114.222.177.3 2017-03-29 11:19

no.12594 664730276 114.222.177.3 2017-03-29 11:19

请问密码是多少

no.12555 bocony 210.13.80.220 2017-03-16 14:49

密码

no.12538 375577904 49.144.12.44 2017-03-15 13:14

求密码

no.12537 375577904 49.144.12.44 2017-03-15 13:14

111111111

no.12536 375577904 49.144.12.44 2017-03-15 13:14

111111

no.12535 375577904 49.144.12.44 2017-03-15 13:13

11111

no.12534 2270129253 124.205.195.218 2017-03-14 10:28

密码

no.12529 dvstrom 59.174.75.102 2017-02-27 21:30

密码

no.12528 13128589345 218.199.141.2 2017-02-21 20:54

密码

no.12527 13654269937 124.93.255.79 2017-02-13 17:48

password

no.12525 2605526479 113.194.100.138 2016-12-30 11:12

123123

no.12524 2605526479 113.194.100.138 2016-12-30 11:12

123123

no.12522 1255726581 180.175.252.159 2016-12-01 13:13

非常着急,麻烦了

no.12512 adorelu 140.207.74.42 2016-11-04 14:59

感谢分享

no.12510 xiangyang51688 36.110.118.34 2016-10-22 15:43

求密码

no.12509 liu6459632 118.186.228.2 2016-10-21 13:30

密码,谢谢

no.12508 jjijj 118.186.228.2 2016-10-21 13:29

密码,谢谢

no.12507 979766664 111.235.156.130 2016-10-20 21:01

楼主辛苦了,求密码!

no.12497 1076232933 112.80.47.214 2016-09-28 13:48

密码,谢谢

no.12489 hnsyspery 180.175.175.212 2016-09-06 15:17

密码

发表评论:

邮箱: